TAXI odpad

Společnost CHETES s.r.o. ve spolupráci s městem Cheb zařizuje službu pro odvoz objemného odpadu z domácností Taxi odpad.

Služba je určena pro fyzické osoby s trvalým nebo povoleným pobytem na území města Cheb, nebo fyzické osoby, které zde mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. nevztahuje se na zahradní kolonie a garáže.

Objemný odpad z domácností je např.:

  • nábytek
  • koberce, PVC lino
  • veškeré elektrospotřebiče

Bioodpad je odvážen odděleně od ostatního odpadu. Větve jsou odváženy pouze automobilem Avia (velkoobjemový kontejner).

Z likvidace odpadů službou Taxi odpad je vyloučen:

  • veškerý podnikatelský odpad, sanitární předměty
  • nebezpečný odpad
  • směsný komunální odpad
  • stavební odpad (bytové jádro, okna)
  • automobilové díly včetně pneumatik

Jednorázová cena odvozu je:

  • 100,- Kč za jeden odvoz odpadu valníkovým vozidlem Renault – viz foto (ložná plocha 300 x 200 cm)
  • 700,- Kč za jeden odvoz odpadu vozidlem Avia (velkoobjemový kontejner) – viz foto

Cenu odvozu odpadu hradí objednatel před naložením odpadu na místě řidiči vozidla. Objednatel je povinen připravit odpad na naložení.

Odvoz opdpadu objednávejte minimálně 48 hodin před požadovaným termínem odvozu, na bezplatné
telefonní lince - 800 870 870 nebo elektronicky na chetes@chetes.cz.

TAXI odpad
Kontaktní osoby: 
Chetes s.r.o.
Pelhřimovská 2268/1
350 02 Cheb
Česká republika
50° 3' 53.9568" N, 12° 21' 28.4868" E
CZ

Poptávkový formulář

Vertical Tabs

Svoz odpadu