Chebské technické služby

V případě Dopravních nehod, Poruch světelné signalizace (semaforů), Poruch Veřejného osvětlení volejte 731 410 680.

Dispečink zimní sněhové služby 773 754 786

 

Chetes je spolehlivý partner, poskytující široké služby pro potřeby města Chebu,
jako jsou údržba komunikací, čištění města, údržba zeleně, havarijní služba a opravy bytových a nebytových prostor v majetku města Cheb, svoz komunálního odpadu, sběrný dvůr a správa městských sportovišť.

Více o společnosti