TAXI odpad

Společnost CHETES s.r.o. ve spolupráci s městem Cheb zařizuje službu pro odvoz objemného odpadu z domácností Taxi odpad.

Služba je určena pro fyzické osoby s trvalým nebo povoleným pobytem na území města Cheb, nebo fyzické osoby, které zde mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Nevztahuje se na zahradní kolonie a garáže.

Objemný odpad z domácností je např.:

  • nábytek
  • koberce, PVC lino
  • veškeré elektrospotřebiče

Bioodpad je odvážen odděleně od ostatního odpadu. Větve jsou odváženy pouze automobilem Avia (velkoobjemový kontejner).

Z likvidace odpadů službou Taxi odpad je vyloučen:

  • veškerý podnikatelský odpad, sanitární předměty
  • nebezpečný odpad
  • směsný komunální odpad
  • stavební odpad (bytové jádro, okna)
  • automobilové díly včetně pneumatik

Jednorázová cena odvozu je:

  • 100,- Kč Jednorázová městem dotovaná cena za odvoz 1ks odpadu do objemu cca 1m3 valníkovým vozidlem Renault Master– viz foto (ložná plocha 300 x 200 cm)
  • 700,- Kč Jednorázová městem dotovaná cena za přistavení velkoobjemového kontejneru o objemu cca 5 m3 vozidlem Iveco – viz foto

Cenu odvozu odpadu hradí objednatel před naložením odpadu na místě řidiči vozidla. Objednatel je povinen připravit odpad na naložení.

Odvoz opdpadu objednávejte minimálně 48 hodin od pondělí do pátku mezi 7:00 - 15:00 před požadovaným termínem odvozu, na bezplatné
telefonní lince – 800 870 870 nebo elektronicky na chetes@chetes.cz.