TAXI odpad

Společnost CHETES s.r.o. ve spolupráci s městem Cheb zařizuje službu pro odvoz objemného odpadu z domácností Taxi odpad.

Služba je určena pro fyzické osoby s trvalým nebo povoleným pobytem na území města Cheb, nebo fyzické osoby, které zde mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci. Nevztahuje se na zahradní kolonie a garáže.

Objemný odpad z domácností je např.:

 • nábytek
 • koberce, PVC lino
 • veškeré elektrospotřebiče
 • sanitární předměty (záchody, umyvadla)
 • papír, krabice, plastové výrobky, sklo
 • Bioodpad - odvážen odděleně od ostatního odpadu

Z likvidace odpadů službou Taxi odpad je vyloučen:

 • veškerý podnikatelský odpad, sanitární předměty
 • nebezpečný odpad
 • směsný komunální odpad
 • stavební odpad (bytové jádro, okna)
 • automobilové díly včetně pneumatik - použité pneumatiky lze odevzdávat i u prodejců a v pneuservisech

Jednorázová městem Cheb dotovaná cena odvozu je:

 • 100,- Kč Jednorázová městem dotovaná cena za odvoz 1ks odpadu do objemu cca 1m3 valníkovým vozidlem Renault Master (ložná plocha 300 x 200 x 90 cm)
 • 700,- Kč Jednorázová městem dotovaná cena za přistavení velkoobjemového kontejneru o objemu cca 5 m3 vozidlem Iveco 

Cenu odvozu odpadu hradí objednatel před naložením odpadu na místě řidiči vozidla. Objednatel je povinen připravit odpad na naložení.

Odvoz odpadu objednávejte minimálně 48 hodin  před požadovaným termínem odvozu, vždy od pondělí do pátku mezi 6:00 - 14:30 na níže uvedených kontaktech:

Bezplatná tel. linka: 800 870 870

Dana Rozporková: 773 796 547

nebo e-mailem: rozporkova@chetes.cz