Údržba zeleně

Staráme se o městskou zeleň, ale tuto službu poskytujeme i pro soukromníky a firmy.

  • sekání trávy, včetně odvozu travní hmoty
  • hrabání a vyhrabávání listí, včetně odvozu
  • kácení a prořezávky dřevin, včetně odvozu a úklidu
  • likvidace pařezů odfrézováním
  • výsadby květin, keřů, stromů
  • zálivka
  • kontejnerová doprava do 6 m3/ 3 t