Údržba a opravy komunikací

 • splachování vozovek, přeprava užitkové vody cisternovými automobily
 • řezání asfaltových a betonových povrchů, žuly
 • práce s vibračním pěchem a hutnící deskou
 • práce s vibračními válci 
 • práce s nakladačem
 • pokládka živičných povrchů 
 • dláždění (zámková dlažba, kostky)
 • realizace přípojek inženýrských sítí (vč. konečných povrchů) 
 • instalace a opravy dopravního značení (svislé, vodorovné)
 • přistavování velkoobjemových kontejnerů na odpad (5 t), včetně odvozu na skládku
 • čistění uličních vpustí, svodů a žlabů
 • úpravy a opravy štěrkových a parkových cest
 • nákladní doprava
 • práce s hydraulickou rukou