Společnost

Společnost CHETES, s.r.o. (IČ 25208845) byla založena v roce 1997 jako nástupnická organizace za bývalou příspěvkovou organizaci Technické služby města Chebu (TSMCH). Sídlíme na jižním okraji města Chebu, za mostem ve směru na Svatý Kříž, v areálu bývalých kasáren.

Hlavními aktivitami naší společnosti jsou správa, provoz a údržba majetku města Cheb a služby pro občany. Pro město a jeho občany zajišťujeme veřejně prospěšné činnosti a služby různého charakteru. Dále naše služby poskytujeme i jiným právnickým a fyzickým subjektům a obcím mimo Cheb.

Jediným společníkem a 100% vlastníkem společnosti CHETES, s.r.o. je město Cheb.

Společnost CHETES s.r.o. zajišťuje tyto služby:

  • správa a údržba veřejné zeleně
  • čištění města a nakládání s odpady
  • provozování Sběrného dvora a služby TAXI odpad
  • správa a údržba veřejného osvětlení a světelné signalizace
  • správa a údržba dopravního značení
  • správa a údržba místních komunikací + zimní údržba
  • správa, údržba a obnova městského mobiliáře, dětských hřišť, kašen, pítek, studní, vodovodních kanalizačních přípojek apod.
  • poskytování prací, dodávek a služeb spojených se správou objektů a domovního fondu ve vlastnictví města Chebu
  • správa a údržba sportovních zařízení a sportovně-rekreačních areálů, provoz zimního stadionu, bazénu