BOZP a požární ochrana

  • BOZP - pravidelná školení (vstupní, periodické) o právních a ostatních předpisech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, seznámení s obecnými riziky pracovního prostředí, bezpečnými pracovními postupy a zásadami bezpečné práce.
  • Školení řidičů-referentů (určeno pro zaměstnance, kteří při své pracovní činnosti využívají služební nebo vlastní motorové vozidlo do 3 500 kg)
  • Školení práce ve výškách
  • Zabezpečení komplexních prověrek (BOPZP a PO)
  • Vedení agendy (evidence BOZP, pracovních úrazů, zpracování a řízení rizik)
  • Organizace pracovních lékařských prohlídek
  • Zpracování směrnic, řádů, plánů, kategorizací