Havarijní služba

Havarijní služba domovního a bytového fondu

SDRUŽENÁ HAVARIJNÍ SLUŽBA (Chetes, Terea, Marketa-Remone)

bytový a nebytový fond, elektro, plyn, vodoinstalace

Tel.: 603 578 201, 354 432 016

 

Zelená linka CHETES, s.r.o., telefon 800 870 870.

Pro objekty v majetku Města Cheb volejte dispečink havarijní služby MěÚ Cheb, telefon 778 111 700.

Havarijní služba dopravní obslužnosti

Komunikace, dopravní značení, veřejné osvětlení.

Zelená linka CHETES, s.r.o., telefon 800 870 870.

Ceník poskytování havarijní služby

vodoinstalační a elektroinstalační práce

Ceník pro zákazníky s uzavřenou smlouvou o poskytování havarijní služby

SLUŽBA CENA *
Zajištění havarijní služby Paušální poplatek 100,- Kč/jednotka/rok **
Výjezd havarijní služby na hlášenou závadu ZDARMA
Práce havarijní služby na hlášené závadě 600,00 Kč/hodina/pracovník ***
Cestovné havarijní služby na hlášenou závadu 30,00 Kč/km
Použitý materiál Dle skutečnosti

Ceník pro zákazníky bez uzavřené smlouvy o poskytování havarijní služby

SLUŽBA CENA *
Výjezd havarijní služby na hlášenou závadu 600,00 Kč/výjezd
Práce havarijní služby na hlášené závadě 850,00 Kč/hodina/pracovník ***
Cestovné havarijní služby na hlášenou závadu 30,00 Kč/km
Použitý materiál Dle skutečnosti

 

(*) Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno dle aktuálních platných právních předpisů

(**) Jedná se o bytovou či nebytovou jednotku

(***) Při výjezdu havarijní služby na hlášenou závadu je účtována délka zásahu podle výkazu potvrzeného oznamovatelem závady, minimálně však v délce 1 hodiny

Ceník platný od 1. 1. 2023