Havarijní služba

Havarijní služba domovního a bytového fondu

Voda, kanalizace, topení, elektrika, plyn

Zelená linka CHETES, s.r.o., telefon 800 870 870.

Pro objekty v majetku Města Cheb volejte dispečink havarijní služby MěÚ Cheb, telefon 778 111 700.

Havarijní služba dopravní obslužnosti

Komunikace, dopravní značení, veřejné osvětlení, světelná signalizace.

Zelená linka CHETES, s.r.o., telefon 800 870 870.