Sportovně rekreační areál Krajinka

Sportovní areál města Chebu na levém břehu Ohře, určený pro široké rekreační a sportovní využití byl vybudován v rámci realizace projektu Turistické využití levého břehu Ohře. Projekt byl financován v rámci strukturálních fondů Evropské unie z Regionálního operačního programu Severozápad a získal čestné uznání v soutěži Stavba Karlovarského kraje za příkladnou obnovu zanedbaného území.

 

Nově upravený prostor nabízí dnes širokou škálu možností

Slavnostní zahájení provozu v roce 2013

Obrázek
Krajinka – plán

Po dokončení stavebních prací a následném převzetí stavby městem Cheb byl Sportovně-rekreační areál Krajinka ve druhé polovině května 2013 zkolaudován. Dne 8. 6. 2013 pak došlo k slavnostnímu otevření nového sportoviště, a to prostřednictvím uspořádání akce s názvem Den plný sportu a zábavy na levém břehu Ohře. Celou akci zahájil svým projevem starosta města Chebu. Následovalo vystoupení Mládežnického dechového orchestru a tanečního souboru Základní umělecké školy Cheb. Na programu byly také soutěže pro děti nebo výtvarný workshop. Sportovní část slavnostního otevření areálu odstartoval 9. ročník cyklistického závodu Chebské kašny, pro turisticky zaměřené návštěvníky byl připraven pochod na Zelenou horu k Bismarckově rozhledně a ti, co zůstali, mohli sledovat atletické závody organizované klubem SKP Union Cheb, který je jedním z partnerů projektu. Dnes je areál oblíbeným sportovištěm.